Βιωσιμότητα

27 Μαΐου 2022

«Να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο απ’ ότι τον βρήκαμε», είναι μία αρχή στην οποία η Tempo Cyprus πιστεύει ακράδαντα. Η Tempo συνεργάζεται με εταιρείες οι οποίες στοχεύουν στη βιωσιμότητα, εφαρμόζουν Πράσινες πρακτικές και φροντίζουν έμπρακτα τους ανθρώπους τους.

Η εταιρεία εργάζεται για ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων και στηρίζει την κοινωνική βιωσιμότητα επικεντρώνοντας στην ανάδειξη της διαφορετικότητας και της δίκαιης κοινωνίας. Η εταιρεία επίσης υποστηρίζει τις βέλτιστες πρακτικές εργασίας καθώς και τις βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργάζεται με εταιρείες που σέβονται και βοηθούν τους ανθρώπους που καλλιεργούν τις πρώτες ύλες για τα προϊόντα μας.

Η Tempo φροντίζει αυτούς που φροντίζουν τους αγρότες μας, και στηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Scroll to Top

Please verify your age to proceed

Are you over 18 years old?

YES NO