Κοινωνική ευθύνη

27 Μαΐου 2022

Η Tempo Cyprus αναπτύσσεται παράλληλα με την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία εναποθέτει ιδιαίτερη αξία στους καταναλωτές, στους πελάτες της αλλά και στους διεθνείς συνεργάτες της, τονίζοντας τη μοναδικότητα τους καθώς και τη σημασία της αμοιβαίας επιτυχίας.

Η εταιρεία επίσης στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Εκμεταλλευομένη τη θέση της στην κοινωνία και με δυνατό το αίσθημα ευθύνης, συνεχώς στηρίζει και προωθεί ενέργειες στην αγορά που υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.

Scroll to Top

Please verify your age to proceed

Are you over 18 years old?

YES NO