Γκράπα

Alex Grappa

Alex Grappa

Η ποιότητα και η φροντίδα για τις πρώτες ύλες είναι τα πρώτα και πιο σημαντικά βήματα για την παραγωγή ποιοτικής grappa. Για το λόγο αυτό, οι υγιεινότεροι και οι πιο φρέσκοι οινοφόροι πυρήνες των αμπελιών αποθηκεύονται με προσοχή ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η ποιότητά τους…

Alex Grappa Read More »

Scroll to Top

Please verify your age to proceed

Are you over 18 years old?

YES NO