Αλκοολούχα με γλυκάνισο

Ricard Aniseed

Ricard

Το πρώτο long drink στην ιστορία των ποτών…

Pernod Aniseed

Pernod

Το διακριτικό άρωμα του Pernod, οφείλεται στο συνδυασμό αστεροειδούς γλυκάνισου και διαφόρων βοτάνων και φυτών. Στη Γαλλία, η πλειοψηφία των γλυκανισούχων ποτών ανήκει στην κατηγορία του «παστίς»…

Scroll to Top

Please verify your age to proceed

Are you over 18 years old?

YES NO